Datasikkerhetserklæring

Forklaring til datasikkerhet

(Siste forandring: 09.02.2007)

Vi hos Sport-Tiedje GmbH, Flensburger Str. 55, 24837 Schleswig, tar din personlige sikkerhet veldig alvorlig,og holder oss strengt etter reglene for datasikkerhet.Personlige data på denne vebsiden blir bare forlangt i tekniske omfang.En viderelevering til en tredje mann blir bare gitt hvis det er til nytte for kontraktavviklingen eller til avregningsformål.I ingen tilfeller selger vi de data vi gjemmer. For eksterne lenker med fremmede innhold kan vi ikke holdes til ansvar for disse tross omhyggelig kontroll av innholdet.

Den etterfølgende erklæringen gir deg en overblikk hvordan vi sikrer denne beskyttelsen,og hvilke data vi gjemmer til dette formålet.

 1. Samling av data på denne internettsiden.

  Enhver handling på vår hjemmeside og enhver tilgang til en fil som finnes på vår hjemmeside,blir protokllert.Hukommelsen til data som overføres til vår browser,tjener utelukkende til statistiske formål.

  De gjemte data omfatter dato og tidspunkt av forespørselen til serveren,navnet på den tilsvarende fil,browsertype/-versjon,anvendte styresystem,hostnavn på den pågjeldende computer (IP-adresse)og referrer URL (den siden du var på før denne). Disse opplysningene kan Fitshop ikke tilordne til bestemte personer.En sammenføring av disse data med andere datakilder foretaes ikke.

  Videregående personrelaterte data blir bare gjemt hvis du taster inn disse opplysningene frivillig som f.eks. i forbindelse med en hendelse,en komentar til gjesteboken eller en bestilling.

 2. Cookies

  Internettsidene anvender såkalte Cookies.Cookies er små tekstfelter som gjemmes på din computer gjennom browseren din.Cookise utretter ingen skade på computeren din,og inneholder ingen virus.

  Det gjemmes ingen sikkerhetsrelevante data i våre Cookies.De tjener bare det ene formålet å gjøre våre tilbud mer brukervennlig,mer effektive og mer sikre.

 3. Newsletter, annulering av innvilgningen. Hvis du ønsker å motta et nyhetsbrev som vi tilbyr på vår hjemmeside,trenger vi en gyldig e-post-adresse fra deg.Innvilgningen som står nedenfor har du eventuelt meddelt til oss. Vi vil gjerne gjøre deg oppmerksom på at du kan trekke tilbake innvilningen når som helst. "Ja, jeg vil gjerne bli informert om  fitnesstrends, produktinnovasjoner og aksjonstilbud pr  newsletter  i  framtiden.  (kan annuleres når som helst) ".

 4. Dine personrelaterte data blir kun gitt videre til tredje person når dette er tvingende nødvendig i forbindelse med handelsavtalen eller til vår bokføring.Slettelse av de gjemte personrelaterte data finner sted hvis du trekker din inneforståelse til oppbevaring tilbake,hvis det til oppfyllelse av det planlagte formål ikke lenger er nødvendig,eller er utillatt av lovmessige grunner.

 5. Opplysningsrett

  Du har til enhver tid rett til å få opplyst hvilke data vi har gjemt angående din person,opprinnelse og mottaker av dine data,og til hvilket formål det gjemmesVed skriftlig henvendelse pr.brev eller e-post opplyser gjerne vår ansvarlige for databeskyttelse ved Fitshop hvilke data om din person som er blitt gjemt.

  Vi beskytter dine personrelaterte data ved hjelp av tekniske og organisatoriske foranstaltninger imot tilgjengelighet fra tredje person.Ved kommunikasjon pr e-post kan vi ikke garantere en fullstendig datasikkerhet fra vår side,hvorpå vi anbefaler at fortrolige opplysninger sendes pr.post.

 6. Videre innformasjoner

  Din tillit er viktig for oss.Derfor besvarer vi gjerne til enhver tid dine spørsmål med henblikk på personrelanterte data.Skulle du ha ytterligere spørsmål som ikke ble besvart i denne databeskyttelseserklæring,eller hvis du ønsker flere innformasjoner til et bestemt avsnitt,vær vennlig å henvende deg til vår medarbeider som er ansvarlig for databeskyttelse.

  Sport-Tiedje GmbH
  Ansvarlig for databeskyttelse info@fitshop.de
  Flensburger Str. 55
  24837 Schleswig Tel: +49 (0) 46 21 / 42 10 - 0
  Tyskland Fax: +49 (0) 46 21 / 42 10 - 19
Treningsapparater
Prøv apparater personlig i butikken!
67x i Europa
Europas Nr. 1 i hjemmetrening
67x i Europa