Opplysninger om angreretten & Angrerettsskjema

Forbrukere har en angrerett etter følgende forutsetning d.v.s. hvis personen er en fysisk person som inngår en rettshandel som verken er til kommersiell handel eller til en selvstendig næringsdrivende:

A. Opplysning om angreretten.

Angrerett.

Du har rett til å annullere avtalen innen 14 dager uten å måtte oppgi en grunn.

Annuleringen gjelder 14 dager fra den dagen du eller en kjent tredje person, men ikke transportøren, tar imot den siste varen.

For å gjøre angreretten gjeldende, må du melde fra til oss (Sport-Tiedje GmbH, Flensburger Straße 55, 24837 Schleswig, Tel.: +49 (0) 4621 4210 0, Fax: +49 (0) 4621 4210 699, E-Mail: info@sport-tiedje.de) med en tydelig forklaring (f.eks. med et brev per post telefaks eller E-mail) om din beslutning å annullere denne avtalen. Til dette kan du bruke det vedlagte mønster-annulleringsskjemaet, men det er ingen plikt å bruke det.

For å utøve angreretten, holder det at du sender en meddelelse om annulleringen før tidsfristen er utgått.

Hva skjer når du annullerer avtalen

Hvis du annullerer denne avtalen, betaler vi tilbake hele beløpet som vi har mottatt fra deg samt fraktomkostningene (untatt tilleggskostnader som moms , tollklareringsgebyr og hvis du sender pakken med en annen art enn standardleveringen som vi har), senest innen 14 dager fra den dagen vi har fått beskjed om annulleringen. Til denne tilbakebetalingen anvender vi den samme betalingsmåten som ble brukt ved transaksjonen d.v.s. hvis det ikke ble avtalt noe annet med deg; ihvertfall blir det ikke beregnet noen gebyr p.g.a. denne tilbakebetalingen. Vi kan imidlertid nekte tilbakebetalingen til vi har fått tilbake varen eller til du har bevist at du har sendt tilbake alt ettersom hva som skjer først.

Du skal sende eller gi varen tilbake til oss umiddelbart eller senest innen 14 dager fra den dagen du underrettet oss om annulleringen. Fristen er overholdt hvis du sender varen innen utløpet av fristen på 14 dager.

Vi betaler kostnadene av returforsendelsen av varen.

Du er selv erstattningspliktig for varens verditap bare hvis undersøkelsen av varens beskaffenhet, egenskap og funksjoner ikke kan tilbakevises til den nødvendig omgang fra din side.

Angreretten gjelder ikke h.h.v opphører tidligere.

Angreretten gjelder ikke ved oppdrag av varer som ikke er ferdig produsert, men som er fremstilt etter et individuelt ønske eller som tydeligvis er laget etter konsumentens personlige krav.

Angreretten opphører før tiden ved levering av plomberte lyd- eller videoopptak eller computersoftware hvis plomberingen er fjernet etter levering.

Generelle opplysninger.

  1. Du skal ikke tilføre varen skader eller urenheter. Vennligst send varen tilbake i original emballasje med alt tilbehør og alle emballasjekomponenter. Benytt en beskyttende yttre emballasje. Hvis du ikke har den orginale emballasjen mer, må du sørge for å bruke en emballasje som beskytter tilstrekkelig mot transportskader.
  2. Vennligst ikke send varen uten porto tilbake til oss hvis det er mulig.
  3. Vær oppmerksom på at de nevnte tallene 1-2 ikke er noen forutsetning for en virksom utøvelse av angreretten.
Treningsapparater
Prøv apparater personlig i butikken!
67x i Europa
Europas Nr. 1 i hjemmetrening
67x i Europa