Kasting av brukte batterier

 

Vür oppmerksom på: Batterier hører ikke til i søplebøtten.

Forbrukere er forpliktet etter loven å gi tilbake brukte batterier til de respektive. Du kan gi tilbake dine brukte batterier på alle offentlige samlingssteder eller der hvor du har kjøpt dem . Naturligvis kan du gi tilbake batterier fra apparater som er kjøpt hos oss, også etter bruk til alle Fitshop Fitness-spesialistbutikker uten at det koster noeeller sende dem til oss:

 

 

 

Batteriesymbole Batterier som har en av disse to symbolene til pliktige kjennetegnog det kjemiske symbolet til klassifisering som skadestoffholdig er utslagsgivende.

Pb = Batteri  inneholder bly, Cd = Batteri inneholder  cadmium, Hg = Batteri inneholder kvikksølv 

Treningsapparater
Prøv apparater personlig i butikken!
67x i Europa
Europas Nr. 1 i hjemmetrening
67x i Europa